Välkommen till GSS - Grönsytesektionen i Sverige

Grönytesektionen Sverige

Branschorganisation för Grönyteföretag som är importörer eller tillverkare av maskiner och redskap för den Svenska marknaden.

Årsmöte: 2/2 2022

GREEN ROADSHOW 2021

Vi, ett trettiotal företag i grönytebranschen gick ihop och bildade föreningen GSS (Grönyte Sektionen Sverige) för några år sedan och planerar nu att göra en gemensam maskinvisningsturné genom Sverige under september månad. Våra medlemmar (ca 30 st) består av generalagenter och tillverkare av utrustning för grönytebranschen.

VÄLKOMMEN TILL

Vecka 37

– 14 September, Selånger IP

– 15 September, Lugnet, friidrottsplanen

– 16 September, Flygfältet

Vecka 38

– 21 September, Segelflygfältet

– 22 September, Bråvalla, Kansligatan

– 23 September, vid Räppe GoIF

Vecka 39

– 28 September, Gyllenstiernas väg

– 29 September, Borgby Kyrkväg  OBS: Ny ort

– 30 September, Kviberg Arena

Vi som kommer att ställa ut

Vi som kommer att ställa ut